Finansiell information Året i korthet Ett turbulent år med osäkerhet, nya kundbeteenden och stora förändringar. Men också goda resultat.

Uddetorp Invest välkomnade 2020 med öppna armar. Med en ny investment manager och en operativ chef på plats sedan 2019 hade vi fina förutsättningar för en fortsatt expansiv resa. När pandemin bröt ut tvingades vi pausa årets planer för att istället påbörja krishantering. Under våren tog vi en aktiv roll för att på alla sätt hjälpa våra dotterbolag att anpassa verksamheten efter nya kundbeteenden och restriktioner. Distanseringen slog hårt mot restaurang, butik och event, men bidrog också till ett ökat intresse för större yta att bo på. Viskan Group och Uddetorp Säteri hade ett mycket tufft år, medan Cernera Fastigheter och Nõberu visade fina resultat.

Hösten 2020 lade vi om den långsiktiga strategin för Uddetorp Invest och därmed blev det aktuellt att se över vår portfölj. Onyx och Everywhere avyttrades till nya, stabila ägare som kommer ge bolagen rätt förutsättningar för framtiden. Avyttringarna ger oss själva möjlighet att stärka de befintliga bolagen i vår portfölj samt arbeta vidare med vår nya strategi.

Under våren tog vi en aktiv roll för att på alla sätt hjälpa våra dotterbolag att anpassa verksamheten efter nya kundbeteenden och restriktioner.
KONCERNEN NETTO-OMSÄTTNING RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Uddetorp Invest - koncernen 169 890 tkr 42 654 tkr
Cernera Fastigheter 87 096 tkr 48 045 tkr
Viskan Group 39 869 tkr -2 008 tkr
Onyx 9 732 tkr -1 464 tkr
Uddetorp Säteri 1 020 tkr -2 305 tkr
Nõberu of Sweden 10 151 tkr 17 tkr
Everywhere Communication 4 604 tkr -2 290 tkr