Finansiell information 2022 i korthet Cernera satte nytt rekord i projektintäkter och ställde om till de nya förutsättningarna som kommer med högre räntor och en kärvare bostadsmarknad. Nõberu genomförde flera stora förändringar och avslutade året framgångsrikt. Mot slutet av året gick vi in som delägare i Finebrands.

När vi trodde att livet skulle återgå till det normala efter pandemin fick vi istället ett storkrig i Europa. Det ledde i sin tur till ytterligare störningar i de globala leveranskedjorna samt prischocker på bland annat livsmedel och energi, vilket utgjorde bränsle för kraftigt ökande inflation och därmed stigande räntor.

 

Den nya verkligheten satte Uddetorp Invests strategi på prov – ett prov man visade sig klara. Cernera fortsatte att leverera stabila kassaflöden i förvaltningsverksamheten och tecknade ett flertal nya  kontrakt. Inflyttningen av totalt 129 lägenheter bidrog dessutom till rekordintäkter inom projektutveckling. Samtidigt planerades  projektverksamheten om med fokus på att slutföra påbörjade projekt samt att förbereda projekt i tidiga skeden inför att marknaden vänder upp igen.

 

Nõberu genomförde omfattande förändringar för att ta nästa steg i bolagets tillväxtresa. Åtgärderna bidrog till en kraftig försäljningsökning under andra halvåret – både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Den starka positiva utvecklingen har fortsatt in i 2023.

Cerneras verksamhet visade styrka, trots utmanande marknadsförutsättningar. Nõberu vidtog åtgärder som innebar att året kunde avslutas med en positiv utveckling.

 

Som en konsekvens av de strategiska kraven på verksamheterna avvecklades under året verksamheten i Uddetorp Säteri.

 

I december gick Uddetorp Invest in som delägare i Finebrands – ett bolag som importerar dryckesvaror för försäljning till Systembolaget, hotell och restauranger. Finebrands har funnits sedan 2010 och har en attraktiv produktportfölj med stor potential att växa ytterligare.

Är det något vi och våra medarbetare lärt oss under de gångna åren, så är det att snabbt kunna ställa om och anpassa verksamheten när det behövs. Då kan också utmaningar vändas till möjligheter.
NYCKELTAL NETTO-OMSÄTTNING ÅRETS RESULTAT
Uddetorp Invest - koncernen 455 005 tkr 26 401 tkr
Cernera Fastigheter 432 617 tkr 38 706 tkr
Uddetorp Säteri 2 626 tkr -1 tkr
Nõberu of Sweden 21 174 tkr -4 062 tkr