Styrelse

Uddetorp Invest AB:s styrelse består av fem ledamöter, inklusive ordföranden. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Utbildning och befattning avser tiden när ledamöterna valdes in innevarande period.

Robert Smith

 • Född 1964
 • VD och koncernchef
 • Styrelseledamot sedan 2004
 • Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås
 • Verksam i SEB:s lokala kontorsstyrelse i Borås
 • Delägare

Martin Smith

 • Född 1970
 • Vice VD
 • Styrelseledamot sedan 2004
 • Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås
 • Verksam i SEB:s lokala kontorsstyrelse i Borås
 • Delägare

Bo Smith

 • Född 1938
 • Ordförande
 • Styrelseledamot sedan 1984
 • Utbildning: Realskola
 • F.d. koncernchef för Uddetorp Invest AB

Ingela Smith

 • Född 1966
 • Styrelseledamot sedan 2004
 • Utbildning: Kandidatexamen, svenska, religion och specialpedagogik
 • Vd för Uddetorp Säteri AB
 • Delägare

Kerstin Smith

 • Född 1939
 • Styrelseledamot sedan 2004
 • Utbildning: Realskola
 • Delägare