Våra investe­ringar Cernera fastigheter
BALANSERAT LÄGE OCH STÄRKTA KOMPETENSER En intensifierad bostadsrättsmarknad, avgörande steg i byggprocesser, utmärkelser, avyttringar och hyresgästanpassningar är några av 2019 års händelser i Cernera Fastigheters verksamhet.

Cernera är ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag. Företagets fokus ligger på att bygga attraktiva bostäder i tillväxtregioner samt äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Förvaltningsvolymen uppgår till drygt 115 000 kvadratmeter. Under 2019 hade Cernera drygt 150 lägenheter i produktion och närmare 1 500 byggrätter för bostäder i olika skeden.

 

Under året gjordes två större avyttringar: Uranus 2 samt Solrosen 17 där Borås Stad bedriver verksamhet i form av vuxenutbildning och hemsjukvård. Köpare var fasighetsbolaget Hemfosa, som främst inriktar sig på samhällsfastigheter. I Uranus slutför Cernera den planerade ombyggnationen.

Efter sommaren togs första spadtaget på Vyn, Cerneras bostadsprojekt i premium-segmentet på Bergdalen. Av de 43 lägenheterna har närmare 80 procent sålts. Inflyttning är planerad till början av 2021.

 

Arbetet med att omvandla Brämhults Juice gamla fabrikslokaler till en padelanläggning fortskred under året. För hyresgästen PDL:s räkning bygger Cernera 10 padelbanor som beräknas vara klara Q3 2020.

 

Pallas Roofs takträdgård och innergård belönades med utmärkelsen Årets uterum av Swedish Design Awards by Rum. Motiveringen lyder ”Flera skilda rum för olika aktiviteter, grillplats, solplats, växthus, eremitstuga och plats för stora fester. Dessutom smarta lösningar för bevattning och dränering. En grön oas för de boende mitt i Borås city.”

”Pallas Roofs takträdgård och innergård belönades med utmärkelsen Årets uterum av Swedish Design Awards by Rum.”
Våra investe­ringar Vi erbjuder investering för entreprenörer och bolag som vill växa och utmana sin bransch. Vi omvandlar modiga idéer till affärer att vara stolta över. Läs mer om våra bolag och historien bakom dem.