Våra investe­ringar Cernera fastigheter
Vårt största år hittills Samhället drabbades av pandemin, men efter att den inledande osäkerheten släppt sitt grepp om marknaden gick många siffror i rätt riktning. Framförallt märktes en fortsatt stor efterfrågan på bostäder.

Under 2020 gjordes en större omstrukturering av organisationen. Tidigare har administration, ekonomi, marknadsföring och HR hanterats via moderbolaget Uddetorp Invest. Nu ligger istället samtliga dessa funktioner i Cernera vilket ger ökad kontroll och bättre styrning.

En förutsättning för att kunna arbeta enligt vår strategi för tillväxt. Flera nya medarbetare anställdes för att både bredda och spetsa kompetensen. Vladimir Stanoev rekryterades som projekt- och affärsutvecklingschef. Dessutom anställdes en marknadschef, Emelie Lindell, för att driva varumärkesarbetet internt och externt för en positionering som nationell fastighetsutvecklare.

Vi genomlyste och ökade vårt fokus inom projektanskaffning. Ett långsiktigt arbete där vi lagt grunden för att nå ännu större framgång på området och där vi redan nu börjat se resultat i form av markanvisningar.

Den ökade efterfrågan på bostäder innebar att vi arbetat särskilt fokuserat med projektutveckling. Vi kraftsamlade och lyckades starta upp många nya projekt och samtidigt färdigställa befintliga. Det stora intresset för vår portfölj visar också att vår produkt är eftertraktad hos kunderna.

”Pallas Roofs takträdgård och innergård belönades med utmärkelsen Årets uterum av Swedish Design Awards by Rum.”
Våra investe­ringar Vi erbjuder investering för entreprenörer och bolag som vill växa och utmana sin bransch. Vi omvandlar modiga idéer till affärer att vara stolta över. Läs mer om våra bolag och historien bakom dem.