Våra investe­ringar Cernera fastigheter
FORTSATT EXPANSION OCH UTVECKLING I ORGANISATIONEN Under 2018 har Cernera fortsatt att växa och visa ett starkt resultat. Ett långsiktigt arbete både med projekt och organisation lägger grunden för ytterligare stabil tillväxt.

Cernera utvecklar ytor för bostäder, kontor och handel med fokus på prioriterade tillväxtorter. De skapar positiva och välanpassade verksamhets- och boendemiljöer för sina kunder och hyresgäster genom engagerad och framåtsträvande förvaltning och förädling av egna fastigheter samt utveckling och försäljning av bostäder. I nyproduktionsprojekt tar de antingen hela ansvaret från förvärv till planutveckling och byggnation eller samarbetar med andra fastighetsföretag. I början av året köpte Cernera en rad nya fastigheter, bland annat en fastighet i Villastaden och en kontors- och lagerlokal om 7 300 kvm på Armbågavägen i Borås.

Försäljningsstarten av bostadsprojekten Lorensberg 3 med 31 lägenheter samt Vyn Bergdalen med 43 bostadsrätter på populära Bergdalen var två andra betydande händelser under året. Under våren inledde Cernera ett större arbete kring tillgänglighetssatsning tillsammans med Boråsföreningen Våga satsa vinn. Det innebär att de gemensamma ytorna i bolagets alla kommersiella fastigheter får en översyn utifrån både fysisk och psykisk tillgänglighet. Målet med arbetet är att hitta förbättringsåtgärder så att lokalerna kan anpassas och på så sätt bli tillgängliga för fler.

”Under våren inledde Cernera ett större arbete kring tillgänglighetssatsning tillsammans med Boråsföreningen Våga satsa vinn.”
Våra investe­ringar Vi erbjuder investering och infrastruktur för entreprenörer och bolag som vill växa och utmana sin bransch. Vi omvandlar modiga idéer till affärer att vara stolta över. Läs mer om våra bolag och historien bakom dem.