Långsiktigt värdeskapande

Vår idé är att investera i verksamheter vi tror på genom att gå in som aktiv ägare i bolag med expansionsmöjligheter. Vi är övertygade om att ett långsiktigt engagemang skapar högre värden på sikt och är därför angelägna om att bygga hållbara förutsättningar och relationer. Idag ingår varumärkena Cernera, Viskan Group, Uddetorp Säteri, Onyx och Nõberu of Sweden i koncernen. Uddetorp Invest AB är moderbolaget i en expansiv koncern med ett 60-tal bolag.

Uddetorp Invests verksamhet startades 1984 av familjen Smith som fortfarande äger och driver koncernen. Bolagets huvudsakliga verksamhet är aktivt hel- eller delägande i bolag inom expansiva branscher. Bolaget bedriver även handel med värdepapper.

Våra ledord och vår vision är ”Långsiktigt värdeskapande” vilket för oss innebär att vårt ägande och engagemang i koncernens olika verksamheter grundar sig i ett genuint intresse i bolagens långsiktiga utveckling.

Visionen speglar också koncernens syn på affärsetik i alla våra samarbeten och åtaganden. Vår övertygelse är att långsiktigt värdeskapande bäst främjar såväl lönsamt affärsmannaskap som ett hållbart samhälle.

Vår historia

Bolaget bildades 1955 som ett rörelsedrivande bolag med namnet AB Hydraul-Verken. När familjen Smith förvärvade bolaget i början 1980-talet ändrades namnet till AB Cernera. Sedan förvärvet har huvudverksamheten i koncernen varit fastighetsförvaltning.

2013 förvärvade ägarfamiljen skogsegendomen Uddetorp Säteri strax norr om Borås och i samband med detta ändrade moderbolaget namn till Uddetorp Invest AB.
 • 1980
 • Förvärv av industrifastigheter i Borås. Förvärv av byggnadsfirman Wahlstedt AB, innehållande centralt belägna fastigheter i Malmö och Jönköping. Förvärv av fastigheter i Vaggeryd och Värnamo.
 • 1990
 • Nyproduktion av bostäder centralt i Jönköping. Förvärv av ett flertal fastigheter i Borås, såväl bostäder som kommersiella. Avyttring av samtliga fastigheter i Malmö.
 • 2000
 • Förvärv av Olle Johansson Byggentreprenader AB innehållande et stort bestånd av bostäder och kommersiella lokaler.
 • Förvärv av flera fastigheter i Borås.
 • Avyttring av 40 000 kvm bostäder och 30 000 kvm lokalfastigheter till ett belopp uppgående till närmare en halv miljard kr.
 • Ett större antal fastigheter, främst projektfastigheter belägna i Borås, förvärvas för att senare utvecklas till förvaltningsfastigheter.
 • Etablering av Viskans Mat & Dryck AB i Borås, i partnerskap med familjen Ramezankhani som tidigare drev Café Viskan i en av koncernens fastigheter.
 • Förvärv av 50 procent av aktierna i Club Onyx/Onyx Sportcenter AB och ny anläggning etableras i Knalleportens köpcenter i Borås.
 • 2010
 • Nytt verksamhetsområde för utveckling av bostäder etableras.
 • Etablering av Onyx tredje anläggning i Borås med inriktning på gym, sjukgymnastik och rehabträning. Resterande del av aktierna i Club Onyx AB/Onyx Sportcenter förvärvas.
 • Förvärv av lunchrestaurangen Syskonen Anderssons Restaurang AB I Borås som dotterbolag till Viskans Mat & Dryck AB.
 • Café Viskan etablerar sig i Knalleporten Köpcenter i Borås.
 • Viskans Mat & Dryck AB startar Vinbaren centralt i Borås. Viskans Mat & Dryck blir delägare i skönhetsföretaget Barbershop i Borås AB.
 • Familjen Smith förvärvar skogsegendomen Uddetorp Säteri strax norr om Borås. Samtidigt bildas bolaget Uddetorp Säteri AB vars inriktning är mötesverksamhet.
 • Cernera har försäljningsstart på första etappen av Trädgårdsstaden Hestra med 36 av 150 planerade bostäder samt får detaljplan för kvarteret Pallas på cirka 45 000 kvm med handelsytor, bostäder och parkeringsanläggning antagen. Café Viskan lanserar eget kaffe – ekologiskt, kravmärkt, Fairtrade, Direkt handel och rostat utifrån Borås vatten.
 • Förvärv av kommersiella fastigheter och en bostadsfastighet i Borås. Avyttring av en fastighet i Ulricehamn.
 • Etablering av nya verksamheten Nõberu of Sweden – skönhetsvårdsprodukter för män.
 • Försäljningsstart av projektet Berwald samt fjärde och sista etappen i Trädgårdsstaden Hestra. Förvärv av ett större markområde i Östersund där ett bostadsområde planeras. Vinst i en markanvisningstävling i Uppsala.

Pierre Höglund tillbaka i ny roll

Vi är glada att kunna välkomna Pierre Höglund tillbaka till Uddetorp Invest som operativ chef. Pierre har varit hos oss i många år som ekonomichef, men lämnade sin tjänst under föregående år…

Läs mer

Säljstart av Vyn på Bergdalen

Den 15 november är det säljstart av Vyn – 43 lägenheter med generösa balkonger i ett högt, soligt läge och fantastisk utsikt över Borås. Det blir ett inbjudande boende som passar små…

Läs mer