Om oss Långsiktigt värdeskapande Vi investerar i bolag som vill växa och utmana sin bransch. Från modiga idéer till affärer att vara stolta över.

Vår övertygelse är att långsiktigt värdeskapande ger oss såväl lönsamma affärer som ett hållbart samhälle. Därför värnar vi om sjyssta relationer som ger tillbaka till bägge parter.


Vi skapar helt enkelt värde genom att investera i bolag med långsiktig tillväxtpotential. Vi tar modiga men väl kalkylerade beslut och vågar tro på passionerade entreprenörer med idéer. Idag ingår varumärkena Cernera, Uddetorp Säteri och Nõberu of Sweden.


Uddetorp Invest AB är moderbolaget i en koncern med ett 60-tal bolag. Verksamheten startades 1984 av familjen Smith som fortfarande äger och driver koncernen.


Den huvudsakliga verksamheten är aktivt hel- eller delägande i bolag som vill växa och utmana sin bransch. Bolaget bedriver även handel med värdepapper. Vi vill utmana gamla arbetssätt och traditionella branscher. Vår ambition är att skaka om befintliga marknader med nya idéer eller att ta oss an nya marknader.


Från modiga idéer till affärer att vara stolta över Vår vision lyder ”Från modiga idéer till affärer att vara stolta över”. Visionen fungerar som en ledstjärna i allt vi gör och visar riktningen framåt. Våra fem strategiska målområden markerar vårt fokus och våra prioriteringar under året som kommer.
Tillväxt
Vi ska växa på befintliga och nya marknader genom etablering av nya verksamheter och utveckling av de bolag koncernen består av.
Investeringar
Uddetorp Invest investerar i bolag som vill och har förutsättningar att växa.
Medarbetare
Vi ska attrahera, rekrytera och utveckla våra branschers bästa medarbetare.
Hållbarhet
Uddetorp Invest och koncernens alla bolag ska bedrivas och utvecklas på ett etiskt och hållbart sätt i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.
Arbetssätt
Uddetorp Invest ska utveckla en handlingskraftig och förändringsbenägen organisation där affärsnytta och effektivitet står i fokus.