Om oss Långsiktigt värdeskapande Uddetorp Invest AB är en familjeägd koncern som långsiktigt investerar i verksamheter med utvecklingspotential. Verksamheten, i dess nuvarande form, har bedrivits av familjen Smith sedan 1984.

Kärnan i verksamheten har alltid varit relaterad till fastigheter och Fastighetsutveckling – i såväl mindre som större skala. Verksamheten bedrivs på ett flertal orter runt om i Sverige. Via dotterbolaget Cernera España bedrivs även i begränsad omfattning Fastighetsutveckling i Spanien.


Under de första tre decennierna bedrevs verksamheten under namnet AB Cernera men i samband med ägarfamiljens förvärv av skogsegendomen Uddetorp Säteri utanför Borås antogs 2014 namnet Uddetorp Invest AB och namnet Cernera återfinns numera enbart i dotterbolaget, Cernera Fastigheter AB:s, koncern.


Vår ambition är att skapa värde genom att investera i bolag med långsiktig tillväxtpotential. Vår övertygelse är att långsiktigt värdeskapande ger oss såväl lönsamma affärer som ett hållbart samhälle.


Idag ingår varumärkena Cernera Fastigheter, Nõberu Stockholm, Solwej, Uddetorp Säteri och Fine Brands Sweden i koncernen.


Inriktningen i de verksamheter som bedrivs idag är i huvudsak:  • Fastighetsförvaltning och Fastighetsutveckling

  • Skönhetsprodukter för unisex/herr-marknaden

  • Energioptimering, solceller och energilagring

  • Vin- och spritimportörer

  • Handel med värdepapper