Personuppgiftspolicy

Cookies
En cookie är en textfil som lagras i din webbläsare som gör att vår server kan identifiera besökares datorer som en unik användare. Uddetorpinvest.se använder cookie-filer för att underlätta analyser som syftar till att förbättra kundupplevelsen och möjliggöra anpassade reklambudskap baserade på besökarens aktivitet.

Analys
Uddetorpinvest.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Detta sker genom analys av besökarnas aktivitet på webbplatsen och navigering. Denna information innehåller aldrig någon personlig information då samtliga besökare analyseras som grupp.

Analysverktyget som används är Google Analytics, en tjänst som Google Inc tillhandahåller.

Annonsering
Uddetorpinvest.se kan komma att använda tredjepartscookies för att generera riktade budskap anpassade efter tidigare aktivitet (retargeting). Information som delas vidare till tredjepartsnätverk kommer aldrig att innehålla personlig information.

Uddetorpinvest.se kan komma att använda cookies för att rikta annonser genom t ex Adroll och Googles displaynätverk. Nämnda nätverk sparar inte personlig information så som namn, mailadress, adress eller telefonnummer. Om besökaren ej vill få riktad reklam finns möjligheten att stänga av denna funktion genom att klicka här eller besöka www.networkadvertising.org/choices/

Blockera och ta bort Cookies
Användaren kan blockera cookies genom att ställa in webbläsaren till att utföra denna aktivitet. Möjligheten att ställa in så att webbläsaren löpande låter användaren acceptera eller neka användningen av cookies beroende på webbplats finns också. Dock så kan denna åtgärd markant försämra användarvänligheten.

Genom att gå in på webbläsarens inställningar har användaren även möjlighet att ta bort cookies vid alla tillfällen. Tillvägagångsättet skiljer sig beroende på vilken webbläsare användaren nyttjar.