Sök investering Stöttning från affärsidé till exit Ett investmentbolag innebär ju per definition att bolag blir till, skiftar ägare eller skalas upp och vi håller ständigt ögonen öppna efter potentiella bolagsetableringar med stor tillväxtpotential.

Vår avsikt är att gå in med ett långsiktigt perspektiv samt vara en aktiv ägare eller delägare. Vi premierar investeringar som har en historia av ekonomisk hållbarhet, tydlig affärsidé och affärsplan. För att sätta oss i samtal om nya engagemang gör vi anspråk på en tydlig presentation, dokumenterad behovsanalys, förslag till samarbete och självklart vilja och engagemang till utveckling.

I koncernen finns en gemensam infrastruktur för ekonomi, HR, administration, marknadsföring och affärsutveckling. Vi tillför kunskap, erfarenhet och kontaktnät och sätter tillsammans med respektive bolag upp långsiktiga mål och strategier för tillväxt. Vi håller ständigt ögonen öppna efter potentiella bolagsetableringar med stor tillväxtpotential.

Vår avsikt är alltid att gå in med ett långsiktigt perspektiv samt vara en aktiv ägare eller delägare.
01 Kontakt

Skicka ett mail till vår Investment Manager Oskar Malmén med er investment pitch.

02 Presentation

Vid intresse av samarbete träffas vi för att presentera oss för varandra. I första skedet har ni kontakt med vår Investment Manager Oskar.

03 Analys

Nästa steg blir att utvärdera affären i vår organisation. Vi tittar bland annat på marknadspotential, ev. tidigare resultat i verksamheten och tillväxtpotential.

04 Strategiarbete

En prognos och strategi för tillväxt utvecklas.

05 Förhandling och avtal

Förhandling om villkor inleds tillsammans med er och jurist. Avtal signeras. Grattis! Ni är nu en del av Uddetorp invest.