Sök investering VI INVESTERAR I BOLAG MED TILLVÄXTPOTENTIAL Ett investmentbolag innebär ju per definition att bolag blir till, skiftar ägare eller skalas upp och vi håller ständigt ögonen öppna efter potentiella bolagsetableringar med stor tillväxtpotential.

Vår avsikt är att gå in med ett långsiktigt perspektiv samt vara en aktiv ägare eller delägare. Vi premierar investeringar som har en historia av ekonomisk hållbarhet, tydlig affärsidé och affärsplan. För att sätta oss i samtal om nya engagemang gör vi anspråk på en tydlig presentation, dokumenterad behovsanalys, förslag till samarbete och självklart vilja och engagemang till utveckling.

Vi tillför kunskap, erfarenhet och kontaktnät och sätter tillsammans med respektive bolag upp långsiktiga mål och strategier för tillväxt. Vi håller ständigt ögonen öppna efter potentiella bolagsetableringar med stor tillväxtpotential.

Vår avsikt är alltid att gå in med ett långsiktigt perspektiv samt vara en aktiv ägare eller delägare.
01 Kontakt

Skicka ett mail till vår Investment Manager Oskar Malmén med er investment pitch.

02 Presentation

Presentation mellan inblandade parter.

03 Analys

Vi genomför vår analys. Vi tittar bland annat på tillväxtpotential, kultur, kompetenser och affärsidé. Det är vanligt att vi i denna fasen ber om kompletterande uppgifter.

04 Strategiarbete

Tillsammans med övriga ägare arbetar vi fram en gemensam strategi.

05 Avtal

Villkor för att slutföra affären arbetas fram.