Uddetorp Invest rekryterar Investment Manager

Den 10/6 tillträder Oskar Malmén en ny roll på Uddetorp Invest som Investment Manager. Oskar kommer att ta fram beslutsunderlag och kalkylera inför nyinvesteringar, utveckla koncernens affärer och ansvara för kapitalplacering. Oskar kommer närmast från Sparbanken Sjuhärad där han varit biträdande chef för Private banking.

– Min roll blir att identifiera och utveckla affärsmöjligheter som genererar värde för koncernen, men också att optimera redan befintliga affärer. Jag ser fram emot att få vara med på den satsning och tillväxtresa som Uddetorp Invest befinner sig mitt uppe i, säger Oskar Malmén.

– Att vi nu tillsätter denna nya roll i organisationen är ytterligare ett steg i arbetet att växla upp och investera i verksamheter och idéer med stor utvecklingspotential. Jag har stort förtroende för Oskar och hälsar honom välkommen till vår koncern, säger Robert Smith, VD på Uddetorp Invest.