Vår historia Vår historia

Bolaget bildades 1955 som ett rörelsedrivande bolag med namnet AB Hydraul-Verken. När familjen Smith förvärvade bolaget i början 1980-talet ändrades namnet till AB Cernera. Sedan förvärvet har huvudverksamheten i koncernen varit fastighetsförvaltning. 2013 förvärvade ägarfamiljen skogsegendomen Uddetorp Säteri strax norr om Borås och i samband med detta ändrade moderbolaget namn till Uddetorp Invest AB.

1980
1990
2001
2005
2005
2007
2009
2010
2012
2012
2013
2013
2014
2016
2016
2016
2017
2018
2019
2020
2020
2021
1980-talet Förvärv av industrifastigheter i Borås. Förvärv av byggnadsfirman Wahlstedt AB, innehållande centralt belägna fastigheter i Malmö och Jönköping. Förvärv av fastigheter i Vaggeryd och Värnamo.
1990-talet Nyproduktion av bostäder centralt i Jönköping. Förvärv av ett flertal fastigheter i Borås, såväl bostäder som kommersiella. Avyttring av samtliga fastigheter i Malmö.
2001 Förvärv av Olle Johansson Byggentreprenader AB innehållande ett stort bestånd av bostäder och kommersiella lokaler.
2005 Avyttring av 40 000 kvm bostäder och 30 000 kvm lokalfastigheter till ett belopp uppgående till närmare en halv miljard kr.
2005-2013 Ett större antal fastigheter, främst projektfastigheter belägna i Borås, förvärvas för att senare utvecklas till förvaltningsfastigheter.
2007 Etablering av Viskans Mat & Dryck AB i Borås, i partnerskap med familjen Ramezankhani som tidigare drev Café Viskan i en av koncernens fastigheter.
2009 Förvärv av 50 procent av aktierna i Club Onyx/Onyx Sportcenter AB och ny anläggning etableras i Knalleportens köpcenter i Borås.
2010-talet Nytt verksamhetsområde för utveckling av bostäder etableras.
2012 Förvärv av lunchrestaurangen Syskonen Anderssons Restaurang AB i Borås som dotterbolag till Viskans Mat & Dryck AB.
2012 Café Viskan etablerar sig i Knalleporten Köpcenter i Borås.
2013 Viskans Mat & Dryck AB startar Vinbaren centralt i Borås. Viskans Mat & Dryck blir delägare i skönhetsföretaget Barbershop i Borås AB.
2013 Familjen Smith förvärvar skogsegendomen Uddetorp Säteri strax norr om Borås. Samtidigt bildas bolaget Uddetorp Säteri AB vars inriktning är mötesverksamhet.
2014 Cernera får detaljplan för kvarteret Pallas på cirka 45 000 kvm med handelsytor, bostäder och parkeringsanläggning antagen.
2016 Café Viskan lanserar eget kaffe – ekologiskt, kravmärkt, Fairtrade, Direkt Handel och rostat utifrån Borås vatten.
2016 Förvärv av kommersiella fastigheter och en bostadsfastighet i Borås. Avyttring av en fastighet i Ulricehamn.
2016 Etablering av nya verksamheten Nõberu of Sweden – skönhetsvårdsprodukter för män.
2017 Förvärv av ett större markområde i Östersund där ett bostadsområde planeras. Vinst i en markanvisningstävling i Uppsala.
2018 Försäljning av Hotell Sköna Nätter AB, Syskonen Anderssons Restaurang AB samt Barbershop i Borås AB
2019 Etablering av nya verksamheten EVRWR Communication AB - kommunikationsbyrå med fullservice.
2020 Uddetorp Invest säljer Onyx Sportcenter till STC.
2020 Uddetorp Invest säljer Everywhere Communication till Consid AB.
2021 Uddetorp Invest säljer sin andel i Café Viskan och Balthazar till Viskan Group.