Vår historia UDDETORP INVEST Bolaget bildades 1955 som ett rörelsedrivande bolag med namnet AB Hydraul-Verken. När familjen Smith förvärvade bolaget i början 1980-talet ändrades namnet till AB Cernera. Sedan förvärvet har huvudverksamheten i koncernen varit fastighetsförvaltning. 2013 förvärvade ägarfamiljen skogsegendomen Uddetorp Säteri strax norr om Borås och i samband med detta ändrade moderbolaget namn till Uddetorp Invest AB.
Tidslinje
1980-talet
 • Förvärv av industrifastigheter i Borås.
 • Förvärv av byggnadsfirman Wahlstedt AB, innehållande centralt belägna fastigheter i Malmö och Jönköping.
 • Förvärv av fastigheter i Vaggeryd och Värnamo.
1990-talet
 • Nyproduktion av bostäder centralt i Jönköping.
 • Förvärv av ett flertal fastigheter i Borås, såväl bostäder som kommersiella.
 • Avyttring av samtliga fastigheter i Malmö.
2000-talet
 • Förvärv Olle Johansson Byggentreprenader AB
 • Avyttring 70.000 kvm bostäder & lokaler för ca en halv miljard
 • Förvärv av ett större antal fastigheter, främst projekt för utveckling till Förvaltningsfastigheter.
 • Etablering av Viskans Mat & Dryck AB i Borås i partnerskap med familjen Ramezankhani.
 • Förvärv av 50% av Onyx Sportcenter AB
2010-talet
 • Nytt verksamhetsområde för projektutveckling av främst bostäder.
  • Hestra Trädgårdsstad, Borås 164 lägenheter i partnerskap med Mjöbäcks Entreprenad AB
  • Pallas Roof, Borås 40 lägenheter i partnerskap med Järngrinden AB
  • Stallbacken, Borås 118 lägenheter
  • Berwald, Borås 24 bostäder.
 • Familjen Smith förvärvar skogsegendomen Uddetorps Säteri och Uddetorp Säteri AB bildas med inriktning på mötesverksamhet.
 • Detaljplan antagen för kvarteret Pallas med ca 45 000 kvm Handel, kontor, bostäder och parkeringsanläggning.
 • Förvärv av ett flertal kommersiella fastigheter och ett större markområde i Östersund.
 • Avyttring studentbostäder till HSB
 • Avyttring av de färdigutvecklade fastigheterna Uranus 2 & Solrosen 6
 • Nõberu of Sweden AB etableras.
 • Försäljning av hotellverksamheten Hotell Sköna Nätter AB.
 • Etablering av den nya verksamheten Everywhere AB, kommunikationsbyrå med fullservice.
2020-talet
 • Onyx Sportcenter säljs till STC
 • Everywhere communication säljs till Consid AB
 • Hälftenandelen i Café Viskan och Balthazar säljs till Viskan Group AB
 • Delägare i börsnoterade bolaget Stenhus Fastigheter i Norden AB, 1,6%
 • Delägare Vinagenturen Fine Brands
 • Uppstart energioptimeringsbolaget Solwej AB
 • Projektutveckling
  • Lorensberg, Borås (40%) 27 lägenheter
  • Lunden, Borås, 124 lägenheter
  • Vyn, Borås 43 lägenheter
  • Compact Living, Borås 36 lägenheter
  • Port 17 Borås, 48 lägenheter
  • Villa Nordäng, Borås 12 lägenheter
  • Hugin, Borås (75%) 52 lägenheter
  • Linnea Garden, Uppsala 49 lägenheter
  • Tre townhouses i Palma, Mallorca
 • Försäljning nio fastigheter för drygt 800 mkr
 • Förvärv
  • Gaffelkremlan, Kungälv
  • Raklinjen 2 Borås
  • Projektfastigheter, Göteborg, Borås, Uppsala, Nykvarn
  • Älvringen, Jönköping