Styrelse & Ägare Långsiktigt engagemang Uddetorp Invest AB:s styrelse består av fem ledamöter inklusive ordföranden – alla från ägarfamiljen Smith. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Bo Smith Född 1938
Ordförande
Styrelseledamot sedan 1984
Utbildning: Realskola
F.d. koncernchef för Uddetorp Invest AB
Kerstin Smith Född 1939
Styrelseledamot sedan 2004
Utbildning: Realskola
Delägare
Robert Smith Född 1964
VD och koncernchef
Styrelseledamot sedan 2004
Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås
Verksam i SEB:s lokala kontorsstyrelse i Borås
Delägare
Ingela Smith Född 1966
Styrelseledamot sedan 2004
Utbildning: Kandidatexamen, svenska, religion och specialpedagogik
VD för Uddetorp Säteri AB
Delägare
Martin Smith Född 1970
Vice VD
Styrelseledamot sedan 2004
Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås
Verksam i SEB:s lokala kontorsstyrelse i Borås
Delägare
Långsiktigt värdeskapande ger såväl lönsamma affärer som ett hållbart samhälle
Långsiktigt värdeskapande ger såväl lönsamma affärer som ett hållbart samhälle
Om oss Moderbolag i en koncern med ett 60-tal bolag Uddetorp Invest, tidigare AB Cernera, är sedan 1984 ett bolag som ägs och drivs av familjen Smith. Bolagets affärsidé är att investera i bolag som vill växa och utmana sin bransch. Från modiga idéer till affärer att vara stolta över.

Vår övertygelse är att långsiktigt värdeskapande ger oss såväl lönsamma affärer som ett hållbart samhälle. Därför värnar vi om sjysta relationer som ger tillbaka till bägge parter. Vi skapar helt enkelt värde genom att investera i bolag med långsiktig tillväxtpotential. Idag ingår varumärkena Cernera, Viskan Group, Uddetorp Säteri och Nõberu of Sweden i koncernen. Den huvudsakliga verksamheten är aktivt hel- eller delägande i bolag. Bolaget bedriver även handel med värdepapper.
Våra bolag