Vi omvandlar modiga idéer till affärer att var stolta över.
Ledning STRATEGISK LEDNING Koncernens ledningsgrupp består av nyckelfunktioner och spetskompetens från såväl moderbolaget som dotterbolagen och driver den strategiska utvecklingen och tillväxten framåt.
Robert Smith Född 1964
VD och koncernchef
Styrelseledamot sedan 2004
Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås
Verksam i SEB:s lokala kontorsstyrelse i Borås
Delägare
Martin Smith Född 1970
Vice VD
Styrelseledamot sedan 2004
Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås
Verksam i SEB:s lokala kontorsstyrelse i Borås
Delägare
Ann-Helen Segota Född 1977
HR- och Hållbarhetschef för koncernen
Utbildning: Beteendevetare, Fil kand i psykologi vid Högskolan i Halmstad
Verksam i bolaget sedan 2018
Lars Angwald Född 1960
VD för koncernföretaget Cernera Fastigheter AB
Utbildning: Internationella Ekonomlinjen Göteborgs Universitet, Grundläggande juridik Lunds Universitet
Verksam i bolaget sedan 2013
Emelie Lindell Född 1983
Marknadschef för koncernen samt VD på EVRWR Communication AB
Utbildning: Kandidat i strategisk kommunikation samt Affärs- och varumärkesstrategi vid Berghs School of Communication
Verksam i bolaget sedan 2017
Pierre Höglund Född 1969
Operativ chef – COO
Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås
Verksam i bolaget sedan 2012
Oskar Malmén Född 1986
Investment Manager
Utbildning: Master of business and economics vid Högskolan i Borås
Verksam i bolaget sedan 2019
Martin Svärd Född 1977
vVD & Finanschef för koncernföretaget Cernera Fastigheter AB
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi vid Handels, Göteborg
Verksam i bolaget sedan 2019