Vi omvandlar modiga idéer till affärer att var stolta över.
Ledning STRATEGISK LEDNING Koncernens ledningsgrupp består av nyckelfunktioner och driver den strategiska utvecklingen och tillväxten framåt.
Robert Smith Född 1964
VD och koncernchef
Styrelseledamot sedan 2004
Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås
Verksam i SEB:s lokala kontorsstyrelse i Borås
Delägare
Martin Smith Född 1970
Vice VD
Styrelseledamot sedan 2004
Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås
Verksam i SEB:s lokala kontorsstyrelse i Borås
Delägare
Pierre Höglund Född 1969
Operativ chef – COO
Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås
Verksam i bolaget sedan 2012
Oskar Malmén Född 1986
Investment Manager
Utbildning: Master of business and economics vid Högskolan i Borås
Verksam i bolaget sedan 2019
Martin Svärd Född 1977
Finanschef
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi vid Handels, Göteborg
Verksam i bolaget sedan 2019