Vi omvandlar modiga idéer till affärer att var stolta över.
Ledning STRATEGISK LEDNING Koncernens ledningsgrupp består av nyckelfunktioner och driver den strategiska utvecklingen och tillväxten framåt.
Robert Smith Född 1964
VD och koncernchef
Styrelseledamot sedan 2004
Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås
Delägare
Martin Smith Född 1970
Vice VD
Styrelseledamot sedan 2004
Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås
Delägare
Lars Angwald Född 1960
Vice VD och Operativ Chef.
Styrelseordförande Cernera Fastigheter AB
Styrelseordförande Solwej AB
Styrelseledamot Finebrands Sweden AB
Verksam i koncernen sedan 2014
Utbildning: Ekonomi vid Göteborgs Univer­sitet samt Juridik vid Lunds Universitet.
Oskar Malmén Född 1986
Investment Manager
VD Cernera Fastigheter AB
Utbildning: Master of business and economics vid Högskolan i Borås
Verksam i bolaget sedan 2019
Martin Svärd Född 1977
Finanschef
Vice VD Cernera Fastigheter AB
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi vid Handels, Göteborg
Verksam i SEB:s lokala kontorsstyrelse i Borås
Verksam i bolaget sedan 2019