Ledning

Robert Smith

 • Född 1964
 • VD och koncernchef
 • Styrelseledamot sedan 2004
 • Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås
 • Verksam i SEB:s lokala kontorsstyrelse i Borås
 • Delägare

Martin Smith

 • Född 1970
 • Vice VD
 • Styrelseledamot sedan 2004
 • Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås
 • Verksam i SEB:s lokala kontorsstyrelse i Borås
 • Delägare
Ann-Helene Segota

Ann-Helen Segota

 • Född 1977
 • HR-chef
 • Utbildning: Beteendevetare, Fil kand i psykologi vid Högskolan i Halmstad
 • Verksam i bolaget sedan 2018

Elisabeth Matzén

 • Född 1966
 • CFO
 • Utbildning: Ekonomistudier
 • Verksam i bolaget sedan 2017

Pierre Höglund

 • Född 1969
 • Operativ chef – COO
 • Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås
 • Verksam i bolaget sedan 2012

Lars Angwald

 • Född 1960
 • Verksamhetscontroller samt Vd för koncernföretaget Cernera Fastigheter AB
 • Utbildning: Internationella Ekonomlinjen Göteborgs Universitet, Grundläggande juridik Lunds Universitet
 • Verksam i bolaget sedan 2013

Emelie Lindell

 • Född 1983
 • Marknadschef
 • Utbildning: Strategisk kommunikation vid Högskolan i Halmstad, samt Affärs- och varumärkesstrategi vid Berghs School of Communication
 • Verksam i bolaget sedan 2017