Apply for investment SUPPORT FROM BUSINESS IDEA TO EXIT As an investment company, our activities involve the start of a business, a change of ownership and a scaling-up of that business’s activities. We are constantly on the lookout for potential start-ups with great growth potential.

Vår avsikt är att gå in med ett långsiktigt perspektiv samt vara en aktiv ägare eller delägare. Vi premierar investeringar som har en historia av ekonomisk hållbarhet, tydlig affärsidé och affärsplan. För att sätta oss i samtal om nya engagemang gör vi anspråk på en tydlig presentation, dokumenterad behovsanalys, förslag till samarbete och självklart vilja och engagemang till utveckling.

I koncernen finns en gemensam infrastruktur för ekonomi, HR, administration, marknadsföring och affärsutveckling. Vi tillför kunskap, erfarenhet och kontaktnät och sätter tillsammans med respektive bolag upp långsiktiga mål och strategier för tillväxt. Vi håller ständigt ögonen öppna efter potentiella bolagsetableringar med stor tillväxtpotential.

Vår avsikt är alltid att gå in med ett långsiktigt perspektiv samt vara en aktiv ägare eller delägare.
01 CONTACT

Send an email to our Investment manager Oskar Malmén briefly outlining your investment pitch.

02 PARTNER PRESENTATION

If your pitch is of interest to us, we’ll organise a meeting to get to know each other. Initially, your contact will be Oskar, our Investment manager.

03 ASSESSMENT

The next step is to assess your business as a potential part of our organisation. We will look at market potential, the business’s results up until this point (if applicable) and its growth potential, among other things.

04 NEGOTIATION

The next step is to assess your business as a potential part of our organisation. We will look at market potential, the business’s results up until this point (if applicable) and its growth potential, among other things.

05 SIGNING OF AGREEMENT

The agreement is signed. Congratulations! You are now a part of Uddetorp Invest.