Vi omvandlar modiga idéer till affärer att var stolta över.
Ledning STRATEGISK LEDNING Koncernens ledningsgrupp består av nyckelfunktioner och spetskompetens från såväl moderbolaget som dotterbolagen och driver den strategiska utvecklingen och tillväxten framåt.
Robert Smith Född --
Ordförande
Styrelseledamot sedan --
Utbildning: --
Martin Smith Född --
Ordförande
Styrelseledamot sedan --
Utbildning: --
Ann-Helen Segota Född --
Ordförande
Styrelseledamot sedan --
Utbildning: --
Lars Angwald Född --
Ordförande
Styrelseledamot sedan --
Utbildning: --
Emelie Lindell Född --
Ordförande
Styrelseledamot sedan --
Utbildning: --
Pierre Höglund Född --
Ordförande
Styrelseledamot sedan --
Utbildning: --
Oskar Malmén Född --
Ordförande
Styrelseledamot sedan --
Utbildning: --
Martin Svärd Född --
Ordförande
Styrelseledamot sedan --
Utbildning: --