Passionate minds with brave ideas
Vi investerar i bolag som vill växa och utmana sin bransch.
Vi investerar i bolag med tillväxt­potential Vi investerar i bolag som vill växa och utmana sin bransch. Från modiga idéer till affärer att vara stolta över.
Vår övertygelse är att långsiktigt värdeskapande ger oss såväl lönsamma affärer som ett hållbart samhälle. Därför värnar vi om sjyssta relationer som ger tillbaka till bägge parter. Vi skapar helt enkelt värde genom att investera i bolag med långsiktig tillväxtpotential. Idag ingår varumärkena Cernera, Uddetorp Säteri och Nõberu of Sweden i koncernen. Uddetorp Invest AB är moderbolaget i en koncern med ett 60-tal bolag. Verksamheten startades 1984 av familjen Smith som fortfarande äger och driver koncernen och den huvudsakliga verksamheten är aktivt hel- eller delägande i bolag vill växa och utmana sin bransch. Bolaget bedriver även handel med värdepapper.
Om oss
Våra innehav Vi välkomnar bolag med tillväxtpotential eller entreprenörer med en stark idé till vår koncern, förutsatt att marknadsförutsättningar stämmer och kalkylen är väl underbyggd. Ambitionen är att de affärer som drivs i koncernen ska generera värde. Ekonomisk avkastning eller bolagens ökade marknadsvärde inför eventuell försäljning är möjliga utgångar, men andra önskvärda effekter av våra insatser är stärkta varumärken, ökat förtroendekapital inför framtida affärer eller ökad samhällsnytta.
CERNERA FASTIGHETER
Fastighetsbolag som utvecklar ytor för bostäder, kontor och handel med fokus på prioriterade tillväxtorter. Läs mer om Cernera
NÕBERU OF SWEDEN
Skönhetsprodukter för män med en tydlig vision om att förändra samhällets syn på manlighet. Läs mer om Nõberu of Sweden
UDDETORP SÄTERI
Konferensanläggning som även anordnar bröllop och events med modern tappning i historisk miljö. Läs mer om Uddetorp Säteri
Vi investerar i bolag med tillväxtpotential Vi håller ständigt ögonen öppna efter potentiella bolagsetableringar med stor tillväxtpotential.
Kontakt Skicka ett mail med er investment pitch.
Presentation Presentation mellan inblandade parter.
Analys Vi genomför vår analys. Vi tittar bland annat på tillväxtpotential, kultur, kompetenser och affärsidé. Det är vanligt att vi i denna fasen ber om kompletterande uppgifter.
Strategiarbete Tillsammans med övriga ägare arbetar vi fram en gemensam strategi.
Avtal Villkor för att slutföra affären arbetas fram.
Läs mer
Finansiell information Vi växer på befintliga och nya marknader genom etablering av nya verksamheter och utveckling av koncernens bolag. Vårt mål är att nya investeringar ska tillföra värde inom två år.
Finansiell information
Karriär Vi vill ständigt tillföra ny kunskap och erfarenheter som kan göra oss långsiktigt ännu bättre.
Rätt personer och rätt kompetens är en förutsättning för att fortsätta utvecklas. Vi värnar om ett arbetsklimat som präglas av omtanke och bygger på stark intern kultur, där varje medarbetare ges möjlighet att växa och breddas i sin yrkesroll. Hos oss föds engagemang ur delaktighet i verksamheten och ett personligt ansvar. Se lediga tjänster