Står ni inför er livs största resa?

Vi söker engagemang hos verksamheter – och vi ingår även själva alltid med äkta engagemang i våra samarbeten.

Uddetorp Invest är intresserade av bolag och personer som vill och har förutsättningar att växa. Vår avsikt är alltid att gå in med ett långsiktigt perspektiv samt vara en aktiv ägare eller delägare. Verksamheterna vi investerar i ska ha en historia av ekonomisk hållbarhet, tydlig affärsidé och affärsplan. För att sätta oss i samtal om nya engagemang gör vi anspråk på en tydlig presentation, dokumenterad behovsanalys, förslag till samarbete samt vilja och engagemang till utveckling.

I koncernen finns gemensamma centrala funktioner med kompetens i frågor om ekonomi, administration, marknadsföring och varumärkesutveckling. Vår vision är långsiktigt värdeskapande och vår strategi är att på olika sätt skapa gynnsamma och mer hållbara förutsättningar för de verksamheter vi bedriver. Vi tillför kunskap, erfarenhet och kontaktnät och sätter tillsammans med respektive bolag upp långsiktiga mål och strategier för tillväxt.

Kontakta oss

Uddetorp Invest rekryterar HR-chef för koncernen

I början av september tillträdde Ann-Helen Segota som HR-chef inom Uddetorp Invest AB. I sin roll har hon det övergripande ansvaret för att säkra koncernen som en attraktiv arbetsgivare. Hon ska också…

Läs mer