Långsiktig vilja till utveckling

Uddetorp Invest är intresserade av verksamheter företrädesvis inom områdena Fastigheter, Hotell & Restaurang samt Skönhet & Hälsa – men vi utesluter aldrig intressanta affärer. Vår avsikt är alltid att gå in med ett långsiktigt perspektiv samt vara en aktiv ägare eller delägare. Verksamheterna ska ha en historia av ekonomisk hållbarhet, tydlig affärsidé samt en affärsplan. För att sätta oss i samtal om nya engagemang gör vi anspråk på en tydlig presentation, dokumenterad behovsanalys, förslag till samarbete samt vilja och engagemang till utveckling.

Cerneras planer för Sandviken i Östersund tar form

I mars i år förvärvade Cernera 72 000 kvadratmeter mark i området Sandviken i Annerstaden, som ska bli en ny stadsdel med 450 bostäder av blandad bebyggelse. Skissförslag till Östersund kommuns översiktsplan…

Läs mer

Detaljplanen för Pallas Tower är klar

Borås Tidning skrev i helgen om att detaljplanen för Pallas Tower nu har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. Här kan du läsa ett utdrag från artikeln: ”Planen gör det möjligt att bygga ett 100-tal bostäder…

Läs mer