Står ni inför er livs storsta resa?

Vi söker engagemang hos verksamheter – och i ingår även själva alltid med äkta engagemang i våra samarbeten.

Uddetorp Invest är intresserade av bolag och personer som vill och har förutsättningar att växa. Vår avsikt är alltid att gå in med ett långsiktigt perspektiv samt vara en aktiv ägare eller delägare. Verksamheterna vi investerar i ska ha en historia av ekonomisk hållbarhet, tydlig affärsidé och affärsplan. För att sätta oss i samtal om nya engagemang gör vi anspråk på en tydlig presentation, dokumenterad behovsanalys, förslag till samarbete samt vilja och engagemang till utveckling.

I koncernen finns gemensamma centrala funktioner med kompetens i frågor om ekonomi, administration, marknadsföring och varumärkesutveckling. Vår vision är långsiktigt värdeskapande och vår strategi är att på olika sätt skapa gynnsamma och mer hållbara förutsättningar för de verksamheter vi bedriver. Vi tillför kunskap, erfarenhet och kontaktnät och sätter tillsammans med respektive bolag upp långsiktiga mål och strategier för tillväxt.

Kontakta oss

Cerneras planer för Sandviken i Östersund tar form

I mars i år förvärvade Cernera 72 000 kvadratmeter mark i området Sandviken i Annerstaden, som ska bli en ny stadsdel med 450 bostäder av blandad bebyggelse. Skissförslag till Östersund kommuns översiktsplan…

Läs mer

Detaljplanen för Pallas Tower är klar

Borås Tidning skrev i helgen om att detaljplanen för Pallas Tower nu har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. Här kan du läsa ett utdrag från artikeln: ”Planen gör det möjligt att bygga ett 100-tal bostäder…

Läs mer