Expansion med förnuft och engagemang

Bolaget bildades 1955 som ett rörelsedrivande bolag med namnet AB Hydraul-Verken. När familjen Smith förvärvade bolaget i början 1980-talet ändrades bolagets namn till AB Cernera. Sedan förvärvet har huvudverksamheten i koncernen varit fastighetsförvaltning samt handel med värdepapper.

Den geografiska inriktningen vad gäller fastigheter har varit Jönköping samt övriga Småland, Malmö och numera endast Boråsområdet. 2013 förvärvade ägarfamiljen skogsegendomen Uddetorp Säteri strax norr om Borås. I samband med detta beslöts ändring av moderbolagets firmanamn från AB Cernera till Uddetorp Invest AB. Anledningen till namnbytet är dels kopplingen till familjegården, dels tydliggörande av dotterbolaget Cernera Fastigheter AB:s verksamhet.

1980-talet

 • Förvärv av industrifastigheter i Borås.
 • Förvärv av byggnadsfirman Wahlstedt AB, innehållande centralt belägna fastigheter i Malmö och Jönköping.
 • Förvärv av fastigheter i Vaggeryd och Värnamo.

1990-talet

 • 1990 Nyproduktion av bostäder centralt i Jönköping.
 • 1991 Förvärv av industrifastighet i Borås.
 • 1997 Samtliga fastigheter i Malmö avyttras.
 • 1998 – 2000 Förvärv av ett flertal fastigheter i Borås, såväl bostäder som kommersiella.

2000-talet

 • 2001 Förvärv av Olle Johansson Byggentreprenader AB innehållande ett stort bestånd av bostäder och kommersiella lokaler.
 • 2003 Ytterligare förvärv av fastighet i Borås.
 • 2004 Förvärv av två projektfastigheter i Borås med en total yta om cirka 20 000 m².
 • 2005 Avyttring av 40 000 m² bostäder och 30 000 m² lokalfastigheter till ett belopp uppgående till närmare en halv miljard SEK.
 • 2005 – 2013 Ett större antal fastigheter, främst projektfastigheter belägna i Borås, förvärvas vilka sedermera har utvecklats till attraktiva förvaltningsfastigheter.

2010-talet

 • Nytt verksamhetsområde etableras för utveckling av bostäder.
 • 2007 Etablering av Viskans Mat & Dryck AB i Borås i partnerskap med familjen Ramezankhani som tidigare drev Café Viskan i en av koncernens fastigheter.
 • 2009 Hotellverksamheten Hotell Sköna Nätter HB etableras i en sidokoncern ägd av familjen Smith (bolaget ingår fr o m 2013 i Uddetorp Invest-koncernen).
 • 2009 Förvärv av 50 procent av aktierna i Club Onyx AB/Onyx Sportcenter AB och ny anläggning etableras i Knalleportens köpcenter i Borås.
 • 2011 Etablering av Onyx tredje anläggning i Borås med inriktning på gym, sjukgymnastik och rehabträning.
 • 2011 Café Viskan utökar sin verksamhet genom ny anläggning i Knalleland i Borås.
 • 2011 Resterande del av aktierna i Club Onyx AB/Onyx Sportcenter AB förvärvas och friskvårdskoncernen blir helägd av AB Cernera (nu Uddetorp Invest AB).
 • 2012 Förvärv av lunchrestaurangen Syskonen Andersson Restaurang AB i Borås som dotterbolag till Viskans Mat & Dryck AB.
 • 2012 Café Viskan etablerar sig i Knalleporten köpcenter i Borås.
 • 2013 Viskan Mat & Dryck AB startar Viskans Vinbar centralt i Borås. För att möjliggöra etableringen krävdes omflyttning av en befintlig kund i fastigheten. I samband härmed blev Viskans Mat & Dryck AB delägare i skönhetsföretaget Barbershop i Borås AB.
 • 2013 Familjen Smith förvärvar skogsegendomen Uddetorp Säteri strax norr om Borås. Samtidigt bildas bolaget Uddetorp Säteri AB vars inriktning är mötesverksamhet.
 • 2014 Cernera har försäljningsstart på första etappen av Trädgårdsstaden Hestra med 36 av 150 planerade bostäder samt får detaljplan för kvarteret Pallas på cirka 45 000 kvm med handelsytor, bostäder och parkeringsanläggning antagen. En av Onyx tre friskvårdsanläggningar kan genom stor ombyggnad erbjuda ännu bättre träning och Café Viskan lanserar eget kaffe – ekologiskt, kravmärkt, Fairtrade, Direkt handel och rostat utifrån Borås vatten.

Uddetorp Invest rekryterar HR-chef för koncernen

I början av september tillträdde Ann-Helen Segota som HR-chef inom Uddetorp Invest AB. I sin roll har hon det övergripande ansvaret för att säkra koncernen som en attraktiv arbetsgivare. Hon ska också…

Läs mer