Långsiktigt värdeskapande

Vår idé är att investera i verksamheter vi tror på genom att gå in som aktiv ägare i bolag med expansionsmöjligheter. Vi är övertygade om att ett långsiktigt engagemang skapar högre värden på sikt och är därför angelägna om att bygga hållbara förutsättningar och relationer. Idag ingår varumärkena Cernera, Café Viskan/Viskan Vinbar, Uddetorp Säteri, Hotell Sköna Nätter, Syskonen Anderssons restaurang, Onyx, Nõberu of Sweden och Barbershop i koncernen. Uddetorp Invest AB är moderbolaget i en expansiv koncern med ett 50-tal bolag.

Uddetorp Invests verksamhet startades 1984 av familjen Smith som fortfarande äger och driver koncernen. Bolagets huvudsakliga verksamhet är aktivt hel- eller delägande i bolag inom expansiva branscher. Bolaget bedriver även handel med värdepapper.

Våra ledord och vision är ”Långsiktigt värdeskapande” vilket för oss innebär att vårt ägande och engagemang i koncernens olika verksamheter grundar sig i ett genuint intresse i bolagens långsiktiga utveckling.

Visionen speglar också koncernens syn på affärsetik i alla våra samarbeten och åtaganden. Vår övertygelse är att långsiktigt värdeskapande bäst främjar såväl lönsamt affärsmannaskap som ett hållbart samhälle.

Vår historia

Bolaget bildades 1955 som ett rörelsedrivande bolag med namnet AB Hydraul-Verken. När familjen Smith förvärvade bolaget i början 1980-talet ändrades namnet till AB Cernera. Sedan förvärvet har huvudverksamheten i koncernen varit fastighetsförvaltning.

2013 förvärvade ägarfamiljen skogsegendomen Uddetorp Säteri strax norr om Borås och i samband med detta ändrade moderbolaget namn till Uddetorp Invest AB.

Cerneras planer för Sandviken i Östersund tar form

I mars i år förvärvade Cernera 72 000 kvadratmeter mark i området Sandviken i Annerstaden, som ska bli en ny stadsdel med 450 bostäder av blandad bebyggelse. Skissförslag till Östersund kommuns översiktsplan…

Läs mer

Detaljplanen för Pallas Tower är klar

Borås Tidning skrev i helgen om att detaljplanen för Pallas Tower nu har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. Här kan du läsa ett utdrag från artikeln: ”Planen gör det möjligt att bygga ett 100-tal bostäder…

Läs mer