Detaljplanen för Pallas Tower är klar

Borås Tidning skrev i helgen om att detaljplanen för Pallas Tower nu har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. Här kan du läsa ett utdrag från artikeln:

”Planen gör det möjligt att bygga ett 100-tal bostäder i huset, som kan bli upp till 34 våningar högt.

Byggnaden, som av projektägarna Järngrinden och Cernera kallas för Pallas Tower, kommer bli den högsta bostadsbyggnaden i Borås.

– Som det ser ut nu så tänker vi oss 33 våningar, inklusive takvåningen. Det är en speciell byggnad, inte bara ur ett Boråsperspektiv men även nationellt. Det finns inte många bostadsbyggnader som är så höga, säger Markus Furby.

– Verkligen riktigt skönt att det är klart nu. Vi har aldrig tvivlat på att det skulle gå igenom, och har alltid känt bra stöd från kommunen i processen. Det gör stor skillnad att ha det klart, säger Lars Angwald, vd för Cernera.

Projektering av huset pågår för fullt, där man bland annat ser över utformningen av lägenheter och tekniska lösningar.”

Vill du läsa mer om Pallas Tower och lämna en intresseanmälan? Gå in på www.pallastower.se

Husets exteriör är i planeringsstadiet och det är ännu inte klart hur fasaden kommer att se ut. Därför illustreras den av ett rött skynke som i vår kampanjbild nedan.

Ny adress för vårt huvudkontor

Den 15 december byter Uddetorp Invest adress och flyttar huvudkontoret till fastigheten Merkurius på Stora Torget mitt i Borås. Merkurius är en del i Cerneras fastighetsbestånd och har under den senaste tiden…

Läs mer

Första kvartalsrapporten för Cernera

Från och med Q3 tar Cernera fram kvartalsrapporter för bolaget. Den första kvartalsrapporten finns att läsa under fliken Finansiella rapporter, där du även hittar årsredovisningar för koncernens samtliga bolag. Du kan även…

Läs mer