Cerneras planer för Sandviken i Östersund tar form

I mars i år förvärvade Cernera 72 000 kvadratmeter mark i området Sandviken i Annerstaden, som ska bli en ny stadsdel med 450 bostäder av blandad bebyggelse. Skissförslag till Östersund kommuns översiktsplan som visar vår syn på hur Sandviken skulle kunna utvecklas har nu tagits fram. Här ligger fokus på att skapa mångfald och ett hållbart levnadssätt, nära till allt.

I etapp 1 har vi arbetat med flervåningshus mixat med en- och tvåplansbostäder för att skapa en varierad och trevlig miljö som fyller många behov. Att rikta in sig på en mer centrerad yta ger mindre avtryck i naturen och skapar möjligheter till en levande stadsdel med boende, handel, skola och fritidsaktiviteter – allt inom gångavstånd. Även om området kommer att innehålla många parkeringsplatser ges möjligheten att leva mer bilfritt.

Cerneras skissförslag innehåller olika boendeformer – hyres- och bostadsrätter, radhus och villor. Tanken är att även erbjuda tomter till privata villabyggnationer för att på så sätt skapa den mångfald ett modernt område behöver. Man har också jobbat mycket kring närheten kring naturen och vattnet för att skapa en attraktiv boendemiljö och möjligheter till rekreation, träning och fritidsäventyr.

Den nya stadsdelen klättrar upp från vattnet i norr till skogen i söder med en utsikt över vattnet och Östersund. Det vackra området med sina nivåskillnader skapar förutsättningar för kvarter med fina stadsrum och intima gårdsrum. De befintliga broarna binder samman och gör området lämpligt för att än mer utveckla staden. Det är något vi lägger stor vikt vid i vårt förslag.

–  Vi har utvecklat bostadsområden i flera av Sveriges städer och har stor erfarenhet av vad som efterfrågas och uppskattas när det kommer till boende. Som uppvuxen i Östersund har jag dessutom en personlig känsla för området och hur vi kan utveckla det. Vi lever i en vardag där återhämtning blir otroligt viktigt så att ha allt i sin närhet och kunna nyttja den utan stora ansträngningar. Vi ser fantastiska möjligheter i Sandviken och att knyta samman området med staden, säger Sebastian Brandt, projektchef på Cernera.

Utöver det planerade bostadsområdet i etapp 1 omfattar förslaget också kommunens mark i området. Detta har gjorts i samförstånd med kommunen, för att skapa ett mindre avtryck i den totala översiktsplanen.

Säljstart av Vyn på Bergdalen

Den 15 november är det säljstart av Vyn – 43 lägenheter med generösa balkonger i ett högt, soligt läge och fantastisk utsikt över Borås. Det blir ett inbjudande boende som passar små…

Läs mer