Uddetorp Invest säljer Barbershop

Strax före årsskiftet såldes bolaget Barbershop i Borås AB som varit helägt av Uddetorp Invest. Ny vd i bolaget är Anna Nordh.

Verksamheten kommer att ha samma namn som tidigare.

Ny adress för vårt huvudkontor

Den 15 december byter Uddetorp Invest adress och flyttar huvudkontoret till fastigheten Merkurius på Stora Torget mitt i Borås. Merkurius är en del i Cerneras fastighetsbestånd och har under den senaste tiden…

Läs mer

Första kvartalsrapporten för Cernera

Från och med Q3 tar Cernera fram kvartalsrapporter för bolaget. Den första kvartalsrapporten finns att läsa under fliken Finansiella rapporter, där du även hittar årsredovisningar för koncernens samtliga bolag. Du kan även…

Läs mer

En del av Uddetorp Invest

Som ni säkert noterat på produktbladsmallarna i mallverktyget så finns en liten logotyp ”En del av Uddetorp Invest” inlagd. Tanken är att vi framöver tydligare ska visa koncerntillhörighet och på så sätt stärka varandra…

Läs mer

Gemensamma verktyg som underlättar vardagen

Här kommer vi framöver att lägga upp korta trendspaningar kring koncernens branscher, case från vårt arbete tillsammans och annat ”bra-att-ha-koll-på” ur marknadsperspektiv. Under sommaren har vi sett över vilka gemensamma verktyg som skulle…

Läs mer

Cerneras planer för Sandviken i Östersund tar form

I mars i år förvärvade Cernera 72 000 kvadratmeter mark i området Sandviken i Annerstaden, som ska bli en ny stadsdel med 450 bostäder av blandad bebyggelse. Skissförslag till Östersund kommuns översiktsplan…

Läs mer

Detaljplanen för Pallas Tower är klar

Borås Tidning skrev i helgen om att detaljplanen för Pallas Tower nu har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. Här kan du läsa ett utdrag från artikeln: ”Planen gör det möjligt att bygga ett 100-tal bostäder…

Läs mer

Snart säljstart för Berwald

Under sensommaren är det säljstart för Berwald – 24 moderna bostadsrätter på Hestra, Borås. Nära till centrum, aktiviteter, frisk luft och skog, förskolor och skolor – och till Göteborg. I Berwald präglas…

Läs mer