Cerneras planer för Sandviken i Östersund tar form

I mars i år förvärvade Cernera 72 000 kvadratmeter mark i området Sandviken i Annerstaden, som ska bli en ny stadsdel med 450 bostäder av blandad bebyggelse. Skissförslag till Östersund kommuns översiktsplan som visar vår syn på hur Sandviken skulle kunna utvecklas har nu tagits fram. Här ligger fokus på att skapa mångfald och ett hållbart levnadssätt, nära till allt.

I etapp 1 har vi arbetat med flervåningshus mixat med en- och tvåplansbostäder för att skapa en varierad och trevlig miljö som fyller många behov. Att rikta in sig på en mer centrerad yta ger mindre avtryck i naturen och skapar möjligheter till en levande stadsdel med boende, handel, skola och fritidsaktiviteter – allt inom gångavstånd. Även om området kommer att innehålla många parkeringsplatser ges möjligheten att leva mer bilfritt.

Cerneras skissförslag innehåller olika boendeformer – hyres- och bostadsrätter, radhus och villor. Tanken är att även erbjuda tomter till privata villabyggnationer för att på så sätt skapa den mångfald ett modernt område behöver. Man har också jobbat mycket kring närheten kring naturen och vattnet för att skapa en attraktiv boendemiljö och möjligheter till rekreation, träning och fritidsäventyr.

Den nya stadsdelen klättrar upp från vattnet i norr till skogen i söder med en utsikt över vattnet och Östersund. Det vackra området med sina nivåskillnader skapar förutsättningar för kvarter med fina stadsrum och intima gårdsrum. De befintliga broarna binder samman och gör området lämpligt för att än mer utveckla staden. Det är något vi lägger stor vikt vid i vårt förslag.

–  Vi har utvecklat bostadsområden i flera av Sveriges städer och har stor erfarenhet av vad som efterfrågas och uppskattas när det kommer till boende. Som uppvuxen i Östersund har jag dessutom en personlig känsla för området och hur vi kan utveckla det. Vi lever i en vardag där återhämtning blir otroligt viktigt så att ha allt i sin närhet och kunna nyttja den utan stora ansträngningar. Vi ser fantastiska möjligheter i Sandviken och att knyta samman området med staden, säger Sebastian Brandt, projektchef på Cernera.

Utöver det planerade bostadsområdet i etapp 1 omfattar förslaget också kommunens mark i området. Detta har gjorts i samförstånd med kommunen, för att skapa ett mindre avtryck i den totala översiktsplanen.

Gemensamma verktyg som underlättar vardagen

Här kommer vi framöver att lägga upp korta trendspaningar kring koncernens branscher, case från vårt arbete tillsammans och annat ”bra-att-ha-koll-på” ur marknadsperspektiv. Under sommaren har vi sett över vilka gemensamma verktyg som skulle…

Läs mer

Cerneras planer för Sandviken i Östersund tar form

I mars i år förvärvade Cernera 72 000 kvadratmeter mark i området Sandviken i Annerstaden, som ska bli en ny stadsdel med 450 bostäder av blandad bebyggelse. Skissförslag till Östersund kommuns översiktsplan…

Läs mer

Detaljplanen för Pallas Tower är klar

Borås Tidning skrev i helgen om att detaljplanen för Pallas Tower nu har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. Här kan du läsa ett utdrag från artikeln: ”Planen gör det möjligt att bygga ett 100-tal bostäder…

Läs mer

Snart säljstart för Berwald

Under sensommaren är det säljstart för Berwald – 24 moderna bostadsrätter på Hestra, Borås. Nära till centrum, aktiviteter, frisk luft och skog, förskolor och skolor – och till Göteborg. I Berwald präglas…

Läs mer

Uddetorp Invest förstärker med ny redovisningschef

Vi välkomnar Elisabeth Matzén, vår nya redovisningschef som kommer att leda redovisningsarbetet på huvudkontoret i Borås. Hon kommer att ansvara för och utveckla redovisningen för koncernens verksamheter. Elisabeth Matzén har en gedigen…

Läs mer

Välkommen på öppen visning

Försäljningen av etapp 3 i Trädgårdsstaden Hestra pågår för fullt. Nu har du möjlighet att se utvalda lägenheter i etapp 2, som står klara för inflyttning till sommaren. Den 19 juni kl…

Läs mer

Etapp 2 i Stallbacken är slutsåld

En månad efter att etapp 1 i Stallbacken sålt slut är nu även den sista lägenheten i etapp 2 såld! Intresset för lägenheterna har varit rekordstort. Nu ser vi fram emot att…

Läs mer

Stort intresse för Trädgårdsstaden Hestra på visning

I måndags höll vi öppen visning i Trädgårdsstaden Hestra. Intresset var stort – många trotsade det oberäkneliga aprilvädret för att ta en titt på bostäderna. Resultatet blev fem reserverade lägenheter (i etapp…

Läs mer