Finansiell information

2017 var ett framgångsrikt år för Uddetorp Invest, med en stabil avkastning generellt i våra bolag. Våra verksamheter har en positiv tillväxt och som koncern har vi fortsatt lyckats skapa hållbara och lönsamma affärer för våra kunder och samarbetspartners genom stark kompetens och ett stort personligt engagemang.

Också framåt ligger vårt fokus på att fortsätta göra bra affärer med våra kunder och investera klokt på våra marknader. Vi är också öppna för samarbeten i expansiva verksamheter för att ytterligare effektivisera våra arbetssätt och integrera den nya tekniken i våra affärer.

Genom att vara lyhörda inför våra medarbetare, samarbetspartners, kunder och människorna i vår omvärld har vi alla förutsättningar att vara en stark koncern också i framtiden.

 

Koncernens nettoomsättning, mkr

 

Uddetorp Invest rekryterar HR-chef för koncernen

I början av september tillträdde Ann-Helen Segota som HR-chef inom Uddetorp Invest AB. I sin roll har hon det övergripande ansvaret för att säkra koncernen som en attraktiv arbetsgivare. Hon ska också…

Läs mer