Finansiell information

2016 var ett framgångsrikt år för Uddetorp Invest, med en stabil avkastning generellt i våra bolag. Våra verksamheter har en positiv tillväxt och som koncern har vi fortsatt lyckats skapa hållbara och lönsamma affärer för våra kunder och samarbetspartners genom stark kompetens och ett stort personligt engagemang.

Också 2017 ligger vårt fokus på att fortsätta göra bra affärer med våra kunder och investera klokt på våra marknader. Vi är också öppna för samarbeten i expansiva verksamheter för att ytterligare effektivisera våra arbetssätt och integrera den nya tekniken i våra affärer.

Genom att vara lyhörda inför våra medarbetare, samarbetspartners, kunder och människorna i vår omvärld har vi alla förutsättningar att vara en stark koncern också i framtiden.

 

Koncernens nettoomsättning, mkr

Uddetorp Invest säljer Barbershop

Strax före årsskiftet såldes bolaget Barbershop i Borås AB som varit helägt av Uddetorp Invest. Ny vd i bolaget är Anna Nordh. Verksamheten kommer att ha samma namn som tidigare.

Läs mer