Långsiktigt värdeskapande

Vår idé är att investera i verksamheter vi tror på genom att gå in som aktiv ägare i bolag med expansionsmöjligheter. Vi är övertygade om att ett långsiktigt engagemang skapar högre värden på sikt och är därför angelägna om att bygga hållbara relationer och förutsättningar. Uddetorp Invest AB är moderbolaget i en expansiv koncern med ett 60-tal bolag.

Ny CFO för Uddetorp invest

I mitten av augusti tillträdde Elisabeth Matzén som CFO inom Uddetorp Invest AB. I sin roll har hon det övergripande ansvaret för att optimera den ekonomiska tillväxten och den finansiella strukturen för…

Läs mer

Franskt koncept med svensk twist – mitt i Borås

Som få boråsare kunnat undgå slog restaurangen Balthazar nyligen upp portarna i Pallashuset. Att satsningen är efterlängtad i Borås märktes tydligt vid öppnandet på nationaldagen. Sedan öppningsdagen är det en välbesökt plats,…

Läs mer

Cernera

Som ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag bygger Cernera morgondagens bostäder i utvalda tillväxtregioner. Dessutom äger, förvaltar och utvecklar bolaget kommersiella fastigheter. Sedan tre decennier jobbar Cernera varje dag med att skapa attraktiva platser och områden där människor vill bo, leva och jobba. Platser med hjärta i varje rum.

Förvaltningsvolymen uppgår till drygt 1,5 miljarder kronor och fastighetsportföljen innehåller i huvudsak kontors- och handelsytor. Under 2017 hade Cernera drygt 150 lägenheter i produktion och i projektportföljen finns närmare 2 000 byggrätter för bostäder i olika skeden.

Fler varumärken