Värden genom engagemang

Uddetorp Invests affärsidé är att vara en aktiv ägare som med långsiktigt engagemang investerar i verksamheter med expansionsmöjligheter. Vi går in i affärer för att bygga såväl ekonomiska som värden av annan karaktär. Verksamheterna återfinns företrädesvis inom områdena Fastigheter & Skog, Hotell & Restaurang samt Skönhet & Hälsa.

Snart byggstart av Stallbacken etapp 1

Den första november sätter bygget av Stallbackens första etapp igång på Druveforskullen i Vasastaden i Borås. Som vi tidigare berättat är det Serneke, som på uppdrag av Cernera, har bygguppdraget. Vi ser…

Läs mer

Etablerat låsföretag hyr av oss i Knalleland, Borås

Den första november får Knalleland i Borås en låsbutik. Då hälsar vi Borås & Kungsbacka Lås & Säkerhet välkomna i nya lokaler i vår fastighet i korsningen Bergslenagatan/Skaraborgsvägen. Blivande grannar i huset…

Läs mer

Cernera Fastigheter

Hjärtat och grunden till Uddetorp Invest står att finna i Cernera Fastigheter. Bolaget har genom åren haft stora bestånd i både Malmö och Jönköping men fokuserar idag på att äga, förvalta och förädla förvaltningsfastigheter, kommersiella projekt och bostadsprojekt i attraktiva delar av Borås med omnejd. Cernera Fastigheter är en av de ledande aktörerna i regionen med närmare 100 000 m² i uthyrningsbara ytor.

Fler varumärken